• Youtube
  • Facebook
  • Twitter
xe nang nguoi tu hanh

mô phỏng xe nâng hàng chuyên dụng trong phân xưởng

“mô phỏng xe nâng hàng chuyên dụng trong phân xưởng” Nguyễn Duy Huynh và Nam đều quê ở yên ổn Phong (Bắc Ninh), nơi tập trung gần như khu công nghiệp. Hằng ngày ở các phân xưởng nơi đó, người lao động phải di chuyển, khuân vác hàng hóa bằng tay rất khó nhọc. không […]