• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hợp tác

Các đối tác của Công Ty PLC

Chúng tôi nhận ra rằng cần phải mở rộng hợp tác nước ngoài theo chiều sâu và rộng. Hiện nay, PLC đã là đối tác chiến lược của hơn 350 hãng nổi tiếng thế giới trên các phương diện chuyển giao công nghệ, cung ứng sản phẩm và tư vấn giải pháp tự động hóa.

Hợp tác nước ngoài:

Hợp tác

TPM – NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN

TPM là một cách tiếp cận hiện đại được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhằm khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có : công nghệ, thiết bị, con người , thị trường, thị trường, thời cơ ,….