• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

CÁCH ĐẤU NỐI TỦ TỤ BÙ ĐỘNG

TỤ BÙ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? Sử dụng tụ bù để tăng hệ số công suất phản kháng. Có 2 phương pháp tiêu dùng bù Tĩnh và bù động. Bù tĩnh là đóng trực tiếp tụ bù vào lưới điện. Bù động là duyệt contactor và bộ điều khiển tụ bù để thêm bớt lúc […]

Cách đấu tụ bù

1./ Bù tĩnh (bù nền): Bố trí tụ bù gồm 1 hoặc nhiều tụ tạo bắt buộc lượng bù ko đổi việc điều khiển có thể thực hiện bằng:  Bằng tay: sử dụng CB hoặc LBS ( load – break switch )  Bán tự động: dùng contactor  Mắc trực tiếp vào chuyển vận đóng điện cho […]

Cấu tạo tụ bù như thế nào?

Cấu tạo tụ bù: Thường là mẫu tụ giấy ngâm dầu đặc biệt, gồm hai bản cực là những lá nhôm dài được phương pháp điện bằng những lớp giấy. Toàn bộ được nhất mực trong một bình hàn kín, hai đầu bản cực được đưa ra ngoài. Phân mẫu tụ bù: Phân mẫu theo cấu […]