• Youtube
  • Facebook
  • Twitter
bơm hóa chất grundfos

bơm hóa chất grundfos như nào

Việc tiệt trùng bằng hóa chất được ứng dụng để xử lý nước, nhằm giảm đáng đề cập số lượng vi sinh vật và qua đó tăng chất lượng nước. Bơm hóa chất Grundfos mang thể sản xuất những hệ thống bơm định lượng hoàn chỉnh sở hữu dung tích lớn hoặc nhỏ, và dựa […]