• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Khái niệm hiện tượng ăn mòm của máy bơm công nghiệp

Khái niệm hiện tượng ăn mòm máy bơm Là hiện tượng ăn mòn do bọt khí gây ra trong trường hợp chất lỏng có sự biến đổi lớn vận tốc. Biến đổi này sẽ gây ra tiếng ồn to và rung mạnh trong máy bơm công nghiệp, lượng điện năng tiêu thụ tăng lên một […]