• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Khái niệm hiện tượng ăn mòm của máy bơm công nghiệp

Khái niệm hiện tượng ăn mòm máy bơm

Là hiện tượng ăn mòn do bọt khí gây ra trong trường hợp chất lỏng có sự biến đổi lớn vận tốc. Biến đổi này sẽ gây ra tiếng ồn to và rung mạnh trong máy bơm công nghiệp, lượng điện năng tiêu thụ tăng lên một cách nhanh, cột áp và hiệu suất bơm không ổn định hoặc giảm mạnh. Nếu bơm hoạt động dài lâu trong tình trạng này thì bơm sẽ bị hư hỏng nặng nhanh chóng.

Cách khắc phục hạn chế hiện tượng máy bơm bị xâm thực
Để phòng ngừa và hạn chế hiện tượng này: chú ý

+ Đảm bảo mức áp suất ổn định trên cửa vào cánh bơm phải lớn hơn mức áp suất mà tại đó chất lỏng có thể tạo ra bọt khí

+ Phòng ngừa hạn chế sự sụt giảm cột áp do xâm thực thì cần có 1 lượng dự trữ áp DH

+ Cánh bơm cần được làm nhẵn và làm mỏng mép cánh

Phòng ngừa hiện tượng xâm thực ăn mòm
Các thông số cần chú ý nhiều

+ NPSH: chiều cao cột áp hút của bơm được thiết kế

+ NPSHa: chiều cao cột áp hút thực của hệ thống bơm

NPSHa= áp suất thủy tĩnh+ áp suất bề mặt – áp suất bay hơi

+ NPSHr: CHiều cao cột áp hút thực tối thiểu của bơm

Hạn chế xâm thực

+Cần tăng giá trị của NPSHa bằng

Tăng áp suất chất lỏng vào cửa máy bơm

Làm giảm hao hụt trên đường ống hút (tăng kích thước đường ống, giảm chiều dài..)

+ Giảm NPSHr: giảm lưu lượng qua bơm bằng cách đóng bớt van xả, giảm tốc độ quay bơm.