• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Nhà máy Hóa Dầu Và Sơ Sợi Dầu Khí PVTEX Dệt May

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Hóa Dầu Và Sơ Sợi Dầu Khí PVTEX PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Hóa Dầu Và Sơ Sợi Dầu Khí PVTEX

Nhà máy LEVI’S STRAUSS Việt Nam Dệt May

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy LEVI'S STRAUSS Việt Nam PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy LEVI'S STRAUSS Việt Nam

Nhà máy Dệt HYOSUNG Việt Nam Dệt May

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho nhà máy Dệt HYOSUNG Việt Nam PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho nhà máy Dệt HYOSUNG Việt Nam