• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Dệt May

Ngành Dệt May

Nhà máy LEVI’S STRAUSS Việt Nam

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy LEVI’S STRAUSS Việt Nam

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy LEVI’S STRAUSS Việt Nam