• Youtube
  • Facebook
  • Twitter
cau truc thiet bi hoat dong plc

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một PLC

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của PLC Trong một hệ thống điều khiển tự động, PLC ( Programmable Logic Controller ) là vật dụng điều khiển lập trình được (khả trình) cho phép thực hiện linh động các thuật toán điều khiển logic chuẩn y 1 ngôn ngữ lập trình và được xem […]