• Youtube
  • Facebook
  • Twitter
Bơm trục đứng Grundfos

Máy bơm trục đứng DAB Grundfos KV

Ứng dụng của máy bơm trục đứng Grundfos KV Máy bơm trục đứng Grundfos KV là bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh dành cho các ứng dụng trong cung cấp nước cấp vừa và bé. Sản phẩm tốt cho bơm áp lực, nồi hơi và tuần hoàn nước nóng, giàn ngưng và làm […]