• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Suy nghĩ lại về thủy lực

Tiết kiệm năng lương, tăng hiệu quả, giảm phát thải: khái niệm BlueHydraulics cung cấp nhiều yếu tố thuận lợi cho nhiều ngành công nghiệp. Nó bao gồm một loạt các sản phẩm và hệ thống, kỹ thuật riêng biệt- và là một cách thức suy nghĩ mới.

“Trong tương lai tất cả các giải pháp thủy lực sẽ được đánh giá bằng sự đóng góp của mình cho hiệu quả năng lượng trong tự động hóa nhà máy và thiết bị nhà máy”, Lucas Wintjes, Giám đốc kinh doanh và Quản lý Bộ phận Thiết bị Nhà máy tại Bosch Rexroth dự đoán. Rexroth đã mang tất cả lại với nhau, trong dòng sản phẩm BlueHydraulics, một loạt các thành phần thủy lực và các giải pháp hệ thống đáp ứng yêu cầu này. Do đó bộ lái bơm biến tốc (DvP), ví dụ, có thể cắt giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 70%- tăng cường KST cho chất bôi trơn làm mát đến 90%.

Nhưng BlueHydraulics không chỉ là các thành phần và hệ thống. Nó cũng bao gồm các giải pháp kỹ thuật mới và thông minh đạt được công suất cao, độ chắc chắn và cực hạn bước lên và tỷ lệ bước  xuống và kết hợp cùng với bộ điều khiển chính xác, cho hiệu quả năng lượng tuyệt vời. Khi làm như vậy họ nâng khả năng công nghệ thủy lực đến mức độ tiến hóa mới. Với BlueHydraulics luôn luôn mang lại khả năng giảm tiêu thụ năng lượng cho máy trong toàn thể trong khi giữ lại ít nhất là năng suất tương tự. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp năng lượng phát triển bộ lái mới và quy định các khái niệm hoàn toàn mới. Tiềm năng tiết kiệm như vậy sẽ được tìm thấy trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau- cũng trong các ứng dụng di động.