• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Thủy lực

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại thiết bị thủy lực khí nén của các hãng: ATOS, VICKERS, HYDAC, DAIKIN, HYDRONAUT, SUNHYDRAULICS, JANUS, WANDFLUH, DOFLUID, MOOG, SEWON, PARKER, REXROTH, KATEEL, YUKEN, NACHI, MAC, KONAN, ROSS, CONTINENTAL HYDRAULICS, DUPLOMATIC, WEBTEC, ARGO HYTOS,  KATEEL, DEKEMA, HHPC, HORIUCHI MACHINERY,  KCL, HYDROFLEX, AQUATHERM, CDC PNEUMATICS, WISE, ….

THỦY LỰC

 1. ATOS : atos.com
 2. VICKERS
 3. HYDAC : hydac.com
 4. DAIKIN :
 5. HYDRONAUT :
 6. SUN HYDRAULICS : sunhydraulics.com
 7. JANUS :
 8. WANDFLUH : wandfluh.com
 9. DOFLUID : dofluid.com.tw
 10. MOOG : moog.de / pieper-video.com
 11. SEWON : sc-hyd.com
 12. PARKER : parker.com
 13. REXROTH : boschrexroth.com
 14. KATEEL : kateel.com
 15. YUKEN : yuken.co.jp
 16. NACHI : nachi-fujikhoshi.co.jp
 17. MAC : macvalves.com
 18. KONAN : konan-em.com
 19. ROSS : rosscontrols.com
 20. CONTINENTAL HYDRAULICS : continentalhydraulics.com
 21. DUPLOMATIC : duplomatic.com
 22. WEBTEC : webtec.com
 23. ARGO HYTOS : com
 24. KATEEL : kateel.com
 25. DEKEMA : dekema.com.cn
 26. HHPC : hhpc.com.tw
 27. HORIUCHI MACHINERY : horiuchimachinery.co.jp
 28. KCL : kcl.com.tw
 29. HYDROFLEX : hydroflex.nl
 30. AQUATHERM : aquatherm.de
 31. CDC PNEUMATICS : cdcpneumatics.com
 32. WISE : wisepneumatics.com
 33. SHAKO : shako.com.tw
 34. SYM : sym21.com
 35. SAUER DANFOSS : danfoss.com
 36. KOGANEI
 37. SOUTHMAN : southman.cn
 38. CAMEL : camel555.com.tw
 39. TAICIN : taicin.com.tw
 40. PNEUMATIC : pneumatic.net
 41. NORGREN : norgren.com
 42. HERION : herion-systemtechnik.de
 43. HONOR : honorpump.com.tw
 44. CHELIC PNEUMATIC : chelic.com
 45. MINDMAN : mindman.com.tw
 46. KCC PNEUMATIC : com
 47. AUTOMATIC VALVE : automaticvalve.com
 48. VICKERS : eaton.com
 49. TMC
 50. HIDROS : hidros.com.tr

ATOS

atos.com

HYDAC

hydac.com

DAIKIN

Updating

HYDRONAUT

Updating

SUN HYDRAULICS

sunhydraulics.com

KOGANEI

Updating

SAUER DANFOSS

danfoss.com

SYM

sym21.com

SHAKO

shako.com.tw

WISE

wisepneumatics.com

CDC PNEUMATICS

cdcpneumatics.com

AQUATHERM

aquatherm.de

HYDROFLEX

hydroflex.nl

KCL

kcl.com.tw

HORIUCHI MACHINERY

horiuchimachinery.co.jp

HHPC

hhpc.com.tw

DEKEMA

dekema.com.cn

KATEEL

kateel.com

ARGO HYTOS

argohytos.com

WEBTEC

webtec.com

DUPLOMATIC

duplomatic.com

CONTINENTAL HYDRAULICS

continentalhydraulics.com

ROSS

rosscontrols.com

KONAN

konan-em.com

MAC

macvalves.com

NACHI

nachi-fujikhoshi.co.jp

YUKEN

yuken.co.jp

KATEEL

kateel.com

REXROTH

boschrexroth.com

PARKER

parker.com

SEWON

sc-hyd.com

MOOG

moog.de / pieper-video.com

DOFLUID

dofluid.com.tw

WANDFLUH

wandfluh.com

JANUS

Updating

SOUTHMAN

southman.cn

CAMEL

camel555.com.tw

TAICIN

taicin.com.tw

PNEUMATIC

pneumatic.net

NORGREN

norgren.com

HERION

herion-systemtechnik.de

HONOR

honorpump.com.tw

CHELIC PNEUMATIC

chelic.com

MINDMAN

mindman.com.tw

KCC PNEUMATIC

kccpr.com

AUTOMATIC VALVE

automaticvalve.com

VICKERS

eaton.com

TMC

Updating

HIDROS

hidros.com.tr

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54