• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Thiết bị chống sét

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán thiết bị chống sét của hãng:

 1. OBO : obo-bettermann.com / obo.de
 2. DEHN : dehn-international.com
 3. HAKEL : hakel.com
 4. KUMWELL : kumwell.com
 5. KAWA : kawa.com
 6. CITEL : citel.us
 7. LEPS ( USA ) :
 8. CARITEC
 9. ERICO ( USA )
 10. KIM THU SÉT SCHIRTEC
 11. THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
 12. SYCOM
 13. ARTCOM
 14. APLICACIONES TECNOLOGICALS – Tủ cắt lọc sét đa cấp, chống sét lan truyền đường dữ liệu
 15. POSTER ( Việt Nam )
 16. CIRPROTEC ( cirprotec.com )
 17. PROTEC – Thiết bị chống sét nguồn điện
 18. PRECISION POWER ( ÚC )
 19. PHOENIX CONTACT
 20. DUVAL MESSIER
 21. ALLTEC ( allteccorp.com )

OBO

obo-bettermann.com / obo.de

DEHN

dehn-international.com

HAKEL

hakel.com

KUMWELL

kumwell.com

KAWA

kawa.com

ERICO ( USA )

Updating

LEPS ( USA )

Updating

CITEL

citel.us

CARITEC

Updating

SCHIRTEC

KIM THU SÉT

SYCOM

Updating

ARTCOM

Updating

APLICACIONES TECNOLOGICALS

Tủ cắt lọc sét đa cấp, chống sét lan truyền đường dữ liệu

POSTER

Việt Nam

CIRPROTEC

cirprotec.com

PROTEC

Thiết bị chống sét nguồn điện

PRECISION POWER

Úc

PHOENIX CONTACT

Updating

DUVAL MESSIER

Updating

ALLTEC

allteccorp.com

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54