• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Sensor

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán sensor các loại của hãng: IFM, WENGLOR , SENCON, IPF, BAUMER, TURCK, SICK, CONTRINEX….

SENSOR

 1. IFM : ifm.com
 2. TURCK : turck.com
 3. SICK: sick.com
 4. PEPPERL & FUCHS : pepperl-fuchs.com
 5. BANNER : bannerengineering.com
 6. WENGLOR: wenglor.com
 7. DI-SORIC: di-soric.com
 8. SELET : selet.it
 9. MICRO SENSOR : microdetectors.com
 10. SIKO : siko.de
 11. CARLO GAVAZZI : carlogavazzi.com / gavazzi-automation.com
 12. OMRON : omron.com
 13. BAUMER : baumer.com
 14. SICEST: sicest.net
 15. DATALOGIC : datalogic.com
 16. BALLUFF : balluff.com
 17. TAKEX : takex.com
 18. SCHNEIDER : Schneider-electric.com
 19. PULSOTRONIC : pulsotronic.de
 20. CONCH : conch.tw
 21. KEYENCE : world.keyence.com
 22. SUNX – PANASONIC : sunxsensor.com
 23. AUTONICS : autonics.com
 24. SCHOENBUCH : schoenbuch.com
 25. MACRO SENSOR :
 26. SENCON : sencon.co.uk
 27. FIFE : maxcessintl.com
 28. VALCOM : valcom.co.jp
 29. BDC SENSOR : bdc.com
 30. PHARES ELECTRONICS :
 31. HYPE PARK : tesensor.com
 32. RECHNER : rechner.com
 33. RE : re.com.tw
 34. IPF : ipf.de
 35. OPTEX : optex-fa.com
 36. WENGLOR : wenglor.com
 37. AECO :
 38. IBEST SENSOR : ibestchina.com
 39. BD SENSOR : bdsensor.de
 40. FLOWLINE : flowline.com
 41. ERHARDT + LETMER : erhardr-leimer.com
 42. SENSONICS : sensonics.co.uk – Thiết bị, giải pháp giám sát độ rung, sự dịch chuyển, tốc độ và theo dõi địa chấn ( tương đương Vibro Metter, Shinkawa, Bently Nevada )
 43. AOTORO – Sensor Trung Quốc : aoroto.com
 44. BERNSTEIN : Bernstein.eu
 45. PROXITRON : proxitron.de
 46. PRIME CONTROLS
 47. TRI-TRONICS : ttco.com
 48. STATUS : status.co.uk

 

IFM

ifm.com

TURCK

turck.com

SICK

sick.com

PEPPERL & FUCHS

pepperl-fuchs.com

BANNER

bannerengineering.com

SENCON

sencon.co.uk

MACRO SENSOR

Updating

SCHOENBUCH

schoenbuch.com

AUTONICS

autonics.com

SUNX – PANASONIC

sunxsensor.com

KEYENCE

world.keyence.com

CONCH

conch.tw

PULSOTRONIC

pulsotronic.de

SCHNEIDER

Schneider-electric.com

TAKEX

takex.com

BALLUFF

balluff.com

DATALOGIC

datalogic.com

SICEST

sicest.net

BAUMER

baumer.com

OMRON

omron.com

CARLO GAVAZZI

carlogavazzi.com / gavazzi-automation.com

SIKO

siko.de

MICRO SENSOR

microdetectors.com

SELET

selet.it

DI-SORIC

di-soric.com

WENGLOR

wenglor.com

FIFE

maxcessintl.com

VALCOM

valcom.co.jp

BDC SENSOR

bdc.com

PHARES ELECTRONICS

Updating

HYPE PARK

tesensor.com

RECHNER

rechner.com

RE

re.com.tw

IPF

ipf.de

OPTEX

optex-fa.com

WENGLOR

wenglor.com

AECO

Updating

IBEST SENSOR

ibestchina.com

BD SENSOR

bdsensor.de

SENSONICS

sensonics.co.uk – Thiết bị, giải pháp giám sát độ rung, sự dịch chuyển, tốc độ và theo dõi địa chấn ( tương đương Vibro Metter, Shinkawa, Bently Nevada )

ERHARDT + LETMER

erhardr-leimer.com

FLOWLINE

flowline.com

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54