• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Ống

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC kinh doanh các loại ống: Ống dẫn dầu PARKER, TRANSFER OIL, Ống mềm US HOSE – Mỹ tiêu chuẩn ASME, ANSI vơi các ống hóa chất Composite , ống Hydrocarbon, ống cho khí đông lạnh, ống hỗn hợp cao su, ống phủ Teflon áp lực cao, ống mềm giãn nở inox, ống xuất nhập thủy xăng dầu, hóa chất phục vụ cho Kho, cảng, tàu biển…Ống chủ yếu được sử dụng cho các ngành công nghiệp hóa dầu, gas, khí đốt, nhiên liệu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, nước thải công nghiệp…

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC kinh doanh các loại ống: Ống dẫn dầu PARKER, TRANSFER OIL, Ống mềm US HOSE – Mỹ tiêu chuẩn ASME, ANSI vơi các ống hóa chất Composite , ống Hydrocarbon, ống cho khí đông lạnh, ống hỗn hợp cao su, ống phủ Teflon áp lực cao, ống mềm giãn nở inox, ống xuất nhập thủy xăng dầu, hóa chất phục vụ cho Kho, cảng, tàu biển…Ống chủ yếu được sử dụng cho các ngành công nghiệp hóa dầu, gas, khí đốt, nhiên liệu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, nước thải công nghiệp…

PARKER

parker.com

US HOSE

Updating

BLAUDIECK

blaudieck.de

VERDERFLEX

Updating

GOODYEAR

Ống cao su chịu áp lực cao : goodyearep.com/hose

TRANSFER OIL

Updating

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54