• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Nút (nút bấm, nút nhấn, nút ấn)

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại nút nhấn – nút ấn – nút bấm của hãng: APT, TEND, IDEC, EAO, EATON, KACON, SCHLEGEL, YONGSUNG, SPRECHER+SCHUH, SCHNEIDER, KRAUS & NAIMER, KOINO, SUNGHO, ONPOW – HANDOUK, TEKNIC, KIMDEN, AUTONICS, SUNGHO…

NÚT NHẤN, NÚT ẤN, NÚT BẤM

 1. APT : china-apt.com
 2. TEND : tendtech.co.tw / tend.com.tw
 3. IDEC : idec-controls.com / idec.co.jp
 4. EAO : eao.com
 5. EATON : eaton.com
 6. KACON : kacon.co.kr
 7. SCHLEGEL : schlegel.biz
 8. YONGSUNG : yongsungelec.co.kr
 9. SPRECHER+SCHUH : sprecherschuh.com
 10. SCHNEIDER : Schneider-electric.com
 11. KRAUS & NAIMER : krausnaimer.com
 12. KOINO : koino.com / koino.co.kr
 13. SUNGHO : controlswitch.com
 14. ONPOW – HANDOUK
 15. TEKNIC: tecknic.co.in
 16. KIMDEN
 17. AUTONICS
 18. SUNGHO : controlswitch.co.kr / controlswitch.com

 

APT

china-apt.com

TEND

tendtech.co.tw / tend.com.tw

IDEC

idec-controls.com / idec.co.jp

EAO

eao.com

EATON

eaton.com

KACON

kacon.co.kr

SCHLEGEL

schlegel.biz

YONGSUNG

yongsungelec.co.kr

SPRECHER+SCHUH

sprecherschuh.com

SCHNEIDER

Schneider-electric.com

KRAUS & NAIMER

krausnaimer.com

KOINO

koino.com / koino.co.kr

SUNGHO

controlswitch.com

ONPOW – HANDOUK

Updating

KIMDEN

Updating

TEKNIC

tecknic.co.in

AUTONICS

Updating

SUNGHO

controlswitch.co.kr / controlswitch.com

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54