• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Máy đo độ PH

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại máy đo độ PH của hãng: 

 1. GF SIGNET : gfsignet.com
 2. HACH : hach.com
 3. HANNA: hanainst.com
 4. EUTECH : eutechinst.com
 5. ENDRESS HAUSER : endress.com
 6. YOKOGAWA : yokogawa.com
 7. KNICK : knick.de / knick-international.com
 8. JENCO : jencoi.com
 9. SEKO : seko.com
 10. ITS – INTERCHEMICALS : its-interchemicals.com
 11. SUNTEX :
 12. METTLER TOLEDO : com
 13. KIMO : kimo.fr
 14. HORIBA : horiba.com
 15. EMERSON : emerson.com
 16. EBRO ELECTRONIC : ebro.com
 17. DAEYOON : chloride.en.ecplaza.net
 18. SUNTECH : suntech-eng.co.kr

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại máy đo độ PH của hãng: 

 1. GF SIGNET : gfsignet.com
 2. HACH : hach.com
 3. HANNA: hanainst.com
 4. EUTECH : eutechinst.com
 5. ENDRESS HAUSER : endress.com
 6. YOKOGAWA : yokogawa.com
 7. KNICK : knick.de / knick-international.com
 8. JENCO : jencoi.com
 9. SEKO : seko.com
 10. ITS – INTERCHEMICALS : its-interchemicals.com
 11. SUNTEX :
 12. METTLER TOLEDO : com
 13. KIMO : kimo.fr
 14. HORIBA : horiba.com
 15. EMERSON : emerson.com
 16. EBRO ELECTRONIC : ebro.com
 17. DAEYOON : chloride.en.ecplaza.net
 18. SUNTECH : suntech-eng.co.kr

GF SIGNET

gfsignet.com

HACH

hach.com

HANNA

hanainst.com

EUTECH

eutechinst.com

ENDRESS HAUSER

endress.com

YOKOGAWA

yokogawa.com

KNICK

knick.de / knick-international.com

JENCO

jencoi.com

SEKO

seko.com

ITS – INTERCHEMICALS

its-interchemicals.com

SUNTEX

Updating

METTLER TOLEDO

mt.com

KIMO

kimo.fr

HORIBA

horiba.com

EMERSON

emerson.com

EBRO ELECTRONIC

ebro.com

DAEYOON

chloride.en.ecplaza.net

SUNTECH

suntech-eng.co.kr

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54