• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Màn hình

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại màn hình của hãng: UNIOP, PRO – FACE, SIEMENS, ALLEN BRADLEY, BEIJER, M2I, ESA, TEX COMPUTER, KINCO, WEINTEK, FUJI, MITSUBISHI, PANASONIC, MONITOUCH, B & R, IDEC …

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại màn hình của hãng:

 1. UNIOP : exorint.net
 2. PRO – FACE : proface.com
 3. SIEMENS : siemens.com
 4. ALLEN BRADLEY : ab.rockwellautomation.com
 5. BEIJER : beijerelectronics.com
 6. M2I : m2i.co.kr
 7. ESA :
 8. TEX COMPUTER : texcomputer.com
 9. KINCO : kinco.cn
 10. WEINTEK : weintek.com
 11. FUJI : fujielecttric.co.jp
 12. MITSUBISHI : mitsubishi-automation.com
 13. PANASONIC : Panasonic.co.jp
 14. MONITOUCH :
 15. B & R : br-automation.com
 16. IDEC : idec-controls.com / idec.co.jp

UNIOP

exorint.net

PRO – FACE

proface.com

SIEMENS

siemens.com

ALLEN BRADLEY

ab.rockwellautomation.com

BEIJER

beijerelectronics.com

M2I

m2i.co.kr

ESA

Updating

TEX COMPUTER

texcomputer.com

KINCO

kinco.cn

WEINTEK

weintek.com

FUJI

fujielecttric.co.jp

MITSUBISHI

mitsubishi-automation.com

PANASONIC

Panasonic.co.jp

MONITOUCH

Updating

B & R

br-automation.com

IDEC

idec-controls.com / idec.co.jp

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54