• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Đo lưu lượng chất lỏng, khí

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại đo lưu lượng của hãng: ENDRESS + HAUSER, ABB, SIEMENS, KROHNE, HITROL, CHEMITEC, KOMETER, UFM, ALIA, BRODIE, AICHI TOKEI DENKI, YOKOGAWA, ALFA HI – FLOW, TOKYO KEISO, OVAL, ISOIL IMPIANTI, DONG YANG, BRONKHOST HIGHT-TECH, TOTAL CONTROL SYSTEMS, RCM INDUSTRIES, MEISTER, ASA SPA, SCHMIDT – MESSTECHNIK, PCI, AZBIL, FMC…

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại đo lưu lượng của hãng:

 1. ENDRESS + HAUSER : endress.com
 2. ABB : abb.com
 3. SIEMENS : siemens.com
 4. KROHNE : krohne.com
 5. HITROL : hitrol.com
 6. CHEMITEC : chemitec.it
 7. KOMETER : kometter.co.kr
 8. UFM – ĐO LƯU LƯỢNG DẦU : polyquip.com.sg
 9. ALIA : alia-inc.com
 10. BRODIE : brodieintl.com
 11. AICHI TOKEI DENKI : aichitokei.net
 12. YOKOGAWA : yokogawa.com
 13. ALFA HI – FLOW : alfahi-flow.com
 14. TOKYO KEISO : www.tokyokeiso.co.jp
 15. OVAL  : oval.co.jp
 16. ISOIL IMPIANTI – ĐO LƯU LƯỢNG PHÒNG NỔ : isoilmeter.com
 17. DONG YANG : flowmeternara.com
 18. BRONKHOST HIGHT-TECH : bronkhost.com
 19. TOTAL CONTROL SYSTEMS :  tcsmeter.com
 20. RCM INDUSTRIES : flo-page.com
 21. MEISTER : meister-flow.de
 22. ASA SPA : www.asaspa.com
 23. SCHMIDT – MESSTECHNIK : schmidt-messtechnik.de
 24. PCI ( pci-instruments.com )
 25. AZBIL ( yamatake.com )
 26. FMC : fmcltd.uk.com

ENDRESS + HAUSER

endress.com

ABB

abb.com

SIEMENS

siemens.com

KROHNE

krohne.com

HITROL

hitrol.com

ALIA

alia-inc.com

UFM

ĐO LƯU LƯỢNG DẦU : polyquip.com.sg

KOMETER

kometter.co.kr

CHEMITEC

chemitec.it

BRODIE

brodieintl.com

AICHI TOKEI DENKI

aichitokei.net

YOKOGAWA

yokogawa.com

ALFA HI – FLOW

alfahi-flow.com

TOKYO KEISO

www.tokyokeiso.co.jp

OVAL

oval.co.jp

ISOIL IMPIANTI

ĐO LƯU LƯỢNG PHÒNG NỔ : isoilmeter.com

DONG YANG

flowmeternara.com

BRONKHOST HIGHT-TECH

bronkhost.com

TOTAL CONTROL SYSTEMS

tcsmeter.com

RCM INDUSTRIES

flo-page.com

MEISTER

meister-flow.de

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54