• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Động cơ

Công ty TNHH sản xuất & thương mại PLC cung cấp các loại động cơ của các hãng: ABB, SIEMENS, TECO, T.W.T MOTOR, TOSHIBA, MOTO VARIO, GTR, TUNGLEE, SPG, PANASONIC AC SERVO, TATUNG, PEI GONG, RY MOTOR, LENZE, SESAME, LU – YANG, VGS MOTOR, PEIEI , WONNILL MOTOR, HDM MOTOR, FLENDER, U CAN TRANSMISSION, YEON I WORM TRANSMISSION, NIDEC – SHIMPO, SANYO DENKI, LIMING, DKM, SZEADYDRIVE, NISSEI, BALDOR, TPG, NERI MOTOR, WEG, WARNER, SYC MOTOR, EXAM, TRANSCYKO, GGM, SIEMENS, WATT DRIVE, NORD, KEB, BONFIGLIOLI, MCN, BREVINI, FLENDER, ZEM, IE

ĐỘNG CƠ

 1. IE : int-elec.com
 2. ABB : abb.com
 3. SIEMENS : siemens.com
 4. TECO : teco.com.tw
 5. W.T MOTOR
 6. TOSHIBA : Toshiba.co.jp
 7. MOTO VARIO : motovario.com
 8. GTR :
 9. TUNGLEE : tunglee.com.tw
 10. SPG : spg.co.kr
 11. PANASONIC AC SERVO : industrial.panasonic.com
 12. TATUNG : tatung.com
 13. PEI GONG ( li-xiang.com.tw )
 14. RY MOTOR ( rymotor.com )
 15. LENZE : lenze.com
 16. SESAME ( sesamemotor.com.tw )
 17. LU – YANG : lu-yang.com.tw
 18. VGS MOTOR :
 19. PEIEI :
 20. WONNILL MOTOR :
 21. HDM MOTOR :
 22. FLENDER :
 23. U CAN TRANSMISSION
 24. YEON I WORM TRANSMISSION
 25. NIDEC – SHIMPO : nidec-shimpo.co.jp
 26. SANYO DENKI : sanyodenki.co.jp
 27. LIMING :
 28. DKM : dkmmotor.com
 29. SZEADYDRIVE : szeadydrive.com
 30. NISSEI
 31. BALDOR : baldor.com
 32. TPG ( tpg.com.tw )
 33. NERI MOTOR :
 34. WEG
 35. WARNER : warnerelectric.com
 36. SYC MOTOR : syc-motor.com.mx
 37. EXAM : haehwang.co.kr
 38. TRANSCYKO : transcyko.com
 39. GGM : ggm.co.kr
 40. SIEMENS : siemens.com
 41. WATT DRIVE : watts.com
 42. NORD : nord.com
 43. KEB : keb.de
 44. BONFIGLIOLI : bonfiglioli.com
 45. MCN : mcngear.com
 46. BREVINI : brevini.com
 47. FLENDER
 48. ZEM : drivescontrol.com.sg

 

 

IE

int-elec.com

ABB

abb.com

SIEMENS

siemens.com

TECO

teco.com.tw

T.W.T MOTOR

Updating

LENZE

lenze.com

RY MOTOR

rymotor.com

PEI GONG

li-xiang.com.tw

TATUNG

tatung.com

PANASONIC AC SERVO

industrial.panasonic.com

SPG

spg.co.kr

TUNGLEE

tunglee.com.tw

GTR

Updating

MOTO VARIO

motovario.com

TOSHIBA

Toshiba.co.jp

SESAME

sesamemotor.com.tw

LU – YANG

lu-yang.com.tw

VGS MOTOR

Updating

PEIEI

Updating

WONNILL MOTOR

Updating

HDM MOTOR

Updating

FLENDER

Updating

U CAN TRANSMISSION

Updating

YEON I WORM TRANSMISSION

Updating

NIDEC – SHIMPO

nidec-shimpo.co.jp

SANYO DENKI

sanyodenki.co.jp

LIMING

Updating

DKM

dkmmotor.com

ZEM

drivescontrol.com.sg

FLENDER

Updating

BREVINI

brevini.com

MCN

mcngear.com

BONFIGLIOLI

bonfiglioli.com

KEB

keb.de

NORD

nord.com

WATT DRIVE

watts.com

GGM

ggm.co.kr

TRANSCYKO

transcyko.com

EXAM

haehwang.co.kr

SYC MOTOR

syc-motor.com.mx

WARNER

warnerelectric.com

WEG

Updating

NERI MOTOR

Updating

TPG

tpg.com.tw

BALDOR

baldor.com

NISSEI

Updating

SZEADYDRIVE

szeadydrive.com

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54