• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Camera

Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC bán camera và thiết bị phụ trợ các hãng. camera Panasonic; camera Multron; camera SuperOn; camera Sony; camera Samsung; camera HIKvision; camera Vantech; camera Unimo; camera Texecom; camera Commax, camera FNKvision, camera Honeywell, camera Bosch….

Camera giám sát: HONEYWELL, BOSCH, PELCO…

HONEYWELL: Hệ thống kiểm soát ra vào camera giám sát, chống đột nhập và giải pháp tích hợp hệ thống an ninh.

PELCO: Camera quan sát, hệ thống camera IP

BOSCH: Hệ thống các thiết bị an ninh của BOSCH có đầy đủ các loại camera giám sát, từ loại đơn giản đến loại dùng trong môi trường khắc nghiệt.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC bán camera và thiết bị phụ trợ các hãng. camera Panasonic; camera Multron; camera SuperOn; camera Sony; camera Samsung; camera HIKvision; camera Vantech; camera Unimo; camera Texecom; camera Commax, camera FNKvision, camera Honeywell, camera Bosch….

Camera giám sát: HONEYWELL, BOSCH, PELCO…

HONEYWELL: Hệ thống kiểm soát ra vào camera giám sát, chống đột nhập và giải pháp tích hợp hệ thống an ninh.

PELCO: Camera quan sát, hệ thống camera IP

BOSCH: Hệ thống các thiết bị an ninh của BOSCH có đầy đủ các loại camera giám sát, từ loại đơn giản đến loại dùng trong môi trường khắc nghiệt.

LEVEL ONE

uk.level1.com

MOOG PIEGER

moog.de / pieper-video.com

HONEYWELL

Honeywell.com

BOSCH

bosch-industrial.com

PELCO

Updating

PANASONICS

Panasonic.co.jp

AXIS

axis.com

CBC GROUP ( GANZ VL )

cbcsingapore.com

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54