• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Bơm

Cung cấp các loại bơm chìm nước thải hóa chất công nghiệp và giải pháp bơm các hãng trên thế giới:

Bơm Grundfos, Bơm Ebara, van Belimo, Tsurumi, Wilo, KSB, Zenit, Pentax, Calpeda,Caprari, Flojet, Milton Roy, Lowara, Blackmer, Filtermist, Viking, Goulds, Pentair, Suntec, Obl, Yamada, Homa, Sandpiper, Flygt, Foras và bán bơm chìm.

Provide different types of pumps and pumping solutions for different brands:

Grundfos, Ebara, Tsurumi, Wilo, KSB, Zenit, Pentax, Calpeda, Caprari, Flojet, Milton Roy, Lowara, Blackmer, Filtermist, Viking, Goulds, Pentair, Suntec, OBL, Yamada, Homa, Sandpiper, Flygt, Foras, van Belimo.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PLC chuyên bán các loại bơm công nghiệp:

 1. WILO : com
 2. GRUNDFOS : com
 3. KSB : com
 4. IWAKI : jp
 5. ZENIT : com
 6. KITZ : co.jp
 7. FLYGT : com
 8. CAPRARI : com
 9. SERA : sera-web.com
 10. FORAS : foras-pump.com
 11. SIHI : com
 12. ITT : com
 13. SEKO : com
 14. OBL : it / oblpumps.it – Bơm định lượng
 15. PENTAX : com
 16. CALPEDA : com
 17. EBARA : com
 18. LOWARA BƠM : com
 19. SPCO : com
 20. VIKING : com
 21. KRIWAN : com
 22. SCHMIDT : de
 23. BƠM HHPC : hhpc.com.tw
 24. SHINMAYWA : co.jp
 25. SEEMSAN BƠM DẦU : com
 26. WILDEN – BƠM : com
 27. CHEMTECH PULSAFEEDER : com
 28. WALRUS – BƠM : com
 29. FWT – BƠM : it
 30. STENNER – BƠM : com
 31. STAC – BƠM : stac-ts.com
 32. FLOJET – PUMPS : com
 33. MILTON ROY : com – bơm định lượng
 34. DOSEURO – PUMPS : com – Bơm định lượng
 35. ECOLAB PUMPS : com
 36. IMO – PUMP : se
 37. NIKKISO – BƠM ĐỊNH LƯỢNG : nikkiso-eiko.co.jp
 38. DAB – BƠM : com
 39. HOMA – BƠM : com
 40. YAMADA – BƠM MÀNG KHÍ NÉN ( BƠM MỰC ) : com
 41. RICHTER – BƠM : richter-ct.com
 42. ABS – BƠM : com
 43. PACKO – BƠM : com
 44. FILTERMIST – BƠM VỚT VÁNG DẦU : com
 45. BIJUR DELIMON : com
 46. FAGGIOLATI BƠM : it – Máy khuấy chìm, sục khí chìm
 47. FLOMATIC – BƠM : com
 48. EVAK – PUMPS : evak-pumps.com
 49. WOERNER – BƠM : de
 50. GM – PUMPS : com
 51. ROVATTI – BƠM : it
 52. POMP ZANNI – BƠM : it
 53. MARATHON – BƠM : com – Bơm màng đôi dẫn động bằng khí nén
 54. CNP – BƠM : com
 55. HASKEL : com
 56. SPERONI – PUMPS : it
 57. KUM-IN BƠM VỚT VÁNG DẦU : kum-in.co.kr
 58. DEBEM – BƠM : it
 59. DP – BƠM : dp-pumps.com
 60. APP – BƠM : com.tw
 61. TAIKO (BƠM, MÁY THỔI KHÍ) : com.tw
 62. CAT PUMPS : co.uk
 63. ALFA LAVAL : com
 64. GRACO – BƠM : com
 65. EMAUX – BƠM : com
 66. KUOBAO – BƠM HÓA CHẤT : kuobao-intl.com.tw
 67. HYOSUNG – BƠM : co.kr
 68. TCMC – BƠM : com.tw
 69. SICOMA :com.hk
 70. BLAGDON PUMP – Bơm màng đôi dẫn động bằng khí nén
 71. SSP PUMPS
 72. BECKER
 73. POMPETRAVAINI
 74. NEPTUNE
 75. FLOWSERVE
 76. ROTAN PUMP
 77. SPECTROM GEAR PUMP
 78. GREEN PEPPER
 79. FIMETT PUMP
 80. BELLIN
 81. ALL FLO – BƠM MÀNG KHÍ NÉN
 82. MYTHO – BƠM ĐỊNH LƯỢNG
 83. ARGAL
 84. KOMAX : komaxmotor.com
 85. LEO : leogroup.cn – BƠM
 86. I.M ELECTRONIC : eimpump.co.jp – Bơm thoát nước chống ngập, bơm công nghiệp nặng
 87. ETATRON – Bơm định lượng : etatronnds.it
 88. AODD PUMPS – Bơm màng khí nén
 89. BƠM TRỤC VÍT PROGRESSING CAVITY PUMPS
 90. FRANKLIN : franklin-electric.com
 91. HYDRO-VACUUM : hydro-vacuum.pl
 92. SR PUMPS: srpumps.com – SALVATORE ROBUSCHI POMPE PARMA
 93. KIKAWA : kikawa.com.tw
 94. KPA – Bơm ly tâm
 95. ARGAL – Bơm ly tâm
 96. WAUKESHA – Bơm thể tích
 97. CORKEN – Bơm cánh gạt
 98. FTI – Bơm thùng phuy
 99. IIMVAC – Bơm chân không
 100. TEMCO – Bơm cứu hỏa : temco-motor.com / china-pump.com
 101. HYDRA-CELL : hydra-cell.com
 102. HAIGHT PUMPS : haightpumps.com
 103. EVERGUSH PUMP : evergushpump.com.tw
 104. Bơm tuabin trục đứng FLOWAY PUMPS
 105. Bơm bùn ly tâm WARMAN
 106. Bơm ly tâm GARBARINO
 107. Bơm ly tâm SALVATORE ROBUSCHI
 108. Bơm cánh khế WRIGHT FLOW
 109. Bơm ly tâm hóa chất AFFETTI
 110. Bơm ly tâm hóa chất dẫn động từ GEMMECOTTI
 111. HQ PUMP – Bơm chìm nước thải
 112. NOVA ROTORS – Bơm trục vít
 113. Bơm chân không vòng nước HANCHANG
 114. Bơm chân không vòng nước CUTES
 115. Bơm chân không vòng dầu cánh gạt BUSCH
 116. Bơm chân không vòng dầu cánh gạt PJ KODIVA
 117. Bơm chân không vòng dầu ULVAC
 118. Bơm ly tâm dẫn động từ FINISH THOMSON
 119. Bơm bánh rang SEEMSAN
 120. HCP PUMP : hcppump.com.tw
 121. SPEEPEX – Bơm trục vít : speepex.com
 122. SULZER
 123. GSD : gsd.net.cn
 124. SAER EBARA
 125. GRAMPUS : maythoikhinhapkhau.com
 126. GRISWOLD: Bơm xăng dầu, bơm cánh gạt,bơm ly tâm
 127. BECKER : Bơm chống cháy nổ cho ngành mỏ ( becker-minning.com.pl )
 128. DRAGLOW : draglow.it
 129. MOYNO
 130. PEDROLLO : pedrollo.com
 131. Máy châm Clo ENCHLOR
 132. Máy điện phân muối : MICRO CLOR
 133. CONFORTO
 134. Bơm chân không vòng nước, vòng dầu & cánh gạt DEKKER
 135. Bơm hóa chất INBEAT
 136. Bơm thực phẩm, vật liệu inox : MENARELLI
 137. Máy ép bùn EMO

WILO

wilo.com

GRUNDFOS

grundfos.com

LOWARA

lowara.com

EBARA

ebaraeurope.com

CALPEDA

calpeda.com

PENTAX

pentaxpumps.com

OBL

obl.it / oblpumps.it – Bơm định lượng

SEKO

seko.com

ITT

ittww.com

SIHI

sihipumpasia.com

FORAS

foras-pump.com

SERA

sera-web.com

CAPRARI

caprari.com

FLYGT

flygt.com

KITZ

kitz.co.jp

ZENIT

zenit.com

IWAKI

iwakipumps.jp

KSB

ksb.com

SPCO

swisspump.com

VIKING

vikingpump.com

FILTERMIST

BƠM VỚT VÁNG DẦU : filtermist.com

BIJUR DELIMON

bijurdelimon.com

FAGGIOLATI

faggiolatipumps.it – Máy khuấy chìm, sục khí chìm

FLOMATIC

flomatic.com

EVAK – PUMPS

evak-pumps.com

WOERNER

woerner.de

GM – PUMPS

gmpumpsa.com

ROVATTI

rovatti.it

POMP ZANNI

pompezanni.it

MARATHON

warrenrupp.com – Bơm màng đôi dẫn động bằng khí nén

CNP

cnppump.com

HASKEL

haskel.com

SPERONI – PUMPS

sperori.it

KUM-IN

BƠM VỚT VÁNG DẦU : kum-in.co.kr

DEBEM

debem.it

DP

dp-pumps.com

APP

pumps.com.tw

TAIKO

BƠM, MÁY THỔI KHÍ – taiko.com.tw

CAT PUMPS

catpump.co.uk

ALFA LAVAL

alfalaval.com

GRACO

graco.com

EMAUX

emauxgroup.com

KUOBAO

BƠM HÓA CHẤT : kuobao-intl.com.tw

HYOSUNG

hsgoodsprings.co.kr

TCMC

tcmc.com.tw

SICOMA

chiho.com.hk

BLAGDON PUMP

Bơm màng đôi dẫn động bằng khí nén

SSP PUMPS

Updating

BECKER

Updating

POMPETRAVAINI

Updating

NEPTUNE

Updating

FLOWSERVE

Updating

ROTAN PUMP

Updating

SPECTROM GEAR PUMP

Updating

GREEN PEPPER

Updating

FIMETT PUMP

Updating

BELLIN

Updating

ARGAL

Updating

ALL FLO

BƠM MÀNG KHÍ NÉN

MYTHO

BƠM ĐỊNH LƯỢNG

KOMAX

komaxmotor.com

LEO

leogroup.cn

E.I.M ELECTRONIC

eimpump.co.jp – Bơm thoát nước chống ngập, bơm công nghiệp nặng

ETATRON

Bơm định lượng : etatronnds.it

AODD PUMPS

Bơm màng khí nén

PROGRESSING CAVITY PUMPS

BƠM TRỤC VÍT

FRANKLIN

franklin-electric.com

HYDRO-VACUUM

hydro-vacuum.pl

PACKO

packopumps.com

ABS

absgroup.com

RICHTER

richter-ct.com

YAMADA

BƠM MÀNG KHÍ NÉN ( BƠM MỰC ) : yamadapump.com

HOMA

homapump.com

DAB

dabpumps.com

NIKKISO

BƠM ĐỊNH LƯỢNG : nikkiso-eiko.co.jp

IMO – PUMP

imo.se

ECOLAB PUMPS

Ecolab.com

DOSEURO – PUMPS

doseuro.com – Bơm định lượng

MILTON ROY

emipumps.com – bơm định lượng

FLOJET – PUMPS

flojet.com

STAC

stac-ts.com

STENNER

stenner.com

FWT

fwtsystems.it

WALRUS

walruspump.com

CHEMTECH PULSAFEEDER

pulsafe.com

WILDEN

wildenpump.com

SEEMSAN

seemsanpumps.com

Bơm dầu

 

SHINMAYWA

shimaywa.co.jp

HHPC

hhpc.com.tw

SCHMIDT

schmidttechnology.de

KRIWAN

kriwan.com

SR PUMPS

srpumps.com – SALVATORE ROBUSCHI POMPE PARMA

KIKAWA

kikawa.com.tw

KPA

Bơm ly tâm

ARGAL

Bơm ly tâm

WAUKESHA

Bơm thể tích

CORKEN

Bơm cánh gạt

FTI

Bơm thùng phuy

IIMVAC

Bơm chân không

TEMCO

Bơm cứu hỏa : temco-motor.com / china-pump.com

HYDRA-CELL

hydra-cell.com

HAIGHT PUMPS

haightpumps.com

EVERGUSH PUMP

evergushpump.com.tw

FLOWAY PUMPS

Bơm tuabin trục đứng FLOWAY

WARMAN

Bơm bùn ly tâm

GARBARINO

Bơm ly tâm

SALVATORE ROBUSCHI

Bơm ly tâm

WRIGHT FLOW

Bơm cánh khế

AFFETTI

Bơm ly tâm hóa chất

GEMMECOTTI

Bơm ly tâm hóa chất dẫn động từ

HQ PUMP

Bơm chìm nước thải

NOVA ROTORS

Bơm trục vít

HANCHANG

Bơm chân không vòng nước

CUTES

Bơm chân không vòng nước CUTES

BUSCH

Bơm chân không vòng dầu cánh gạt

PJ KODIVA

Bơm chân không vòng dầu cánh gạt

ULVAC

Bơm chân không vòng dầu

FINISH THOMSON

Bơm ly tâm dẫn động từ

SEEMSAN

Bơm bánh rang

HCP PUMP

hcppump.com.tw

SPEEPEX

Bơm trục vít : speepex.com

SULZER

Updating

GSD

gsd.net.cn

SAER EBARA

Updating

GRAMPUS

maythoikhinhapkhau.com

MICRO CLOR

Máy điện phân muối

INBEAT

Bơm hóa chất

MICRO CLOR

Máy điện phân muối

DEKKER

Bơm chân không vòng nước, vòng dầu & cánh gạt

GRISWOLD

Bơm xăng dầu, bơm cánh gạt,bơm ly tâm

BECKER

Bơm chống cháy nổ cho ngành mỏ: becker-minning.com.pl

DRAGLOW

draglow.it

MOYNO

Updating

PEDROLLO

pedrollo.com

ENCHLOR

Máy châm Clo

MICRO CLOR

Máy điện phân muối

EMO

Máy ép bùn

MENARELLI

Bơm thực phẩm, vật liệu inox

CONFORTO

Updating

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54