• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hình ảnh hoạt động 2017 – Hội thảo hội nghị tại KS JW Marriott

www.plc.vn vừa tổ chức hội nghị khách hàng – hội thảo giới thiệu sản phẩm tự động hóa ứng dụng trong sản xuất công nghiệp được tổ chức tại khách sạn
JW Marriott ngày 28 – 7 – 2017
Với sự hiện diện
Mr. Nguyễn Quân – Nguyên bộ trưởng bộ Khoa học & Công Nghệ , trưởng hiệp hội tự động hóa Việt Nam
Mr. Nguyễn Thế Truyện – Viện trưởng viện nghiên cứu tự động hóa bộ công thương
Tập đoàn điện lực Việt Nam – Hơn 40 đại diện công ty thủy điện, nhiệt điện tham gia
Tổng công ty thép Việt Nam – Hơn 15 công ty thành viên của Tổng công ty thép
Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam – Hơn 20 đơn vị tham gia
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
Tổng công ty khoán sản TKV
Tổng công ty điện lực TKV
Cùng 200 doanh nghiệp sản xuất, chế xuất trong nước và quốc tế tại Việt Nam có mặt