• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hàng tồn kho

PLC cam kết đảm bảo cung cấp sản phẩm nhanh nhất có thể nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng

Tồn kho SIEMENS

KHO SIEMENS
STTMÃ HÀNGTÊN HÀNG HÓAHÃNG SẢN XUẤTSLNGÀY XUẤTNGƯỜI XUẤTSL XUẤTTHỰC CÒN
13RV10414LA10SIEMENS11
23RV10414JA10SIEMENS11
33RV10414KA10SIEMENS11
43EV10314HA10SIEMENS11
53RV1031-4BA10SIEMENS44
63RT1034-1AP04SIEMENS11
73RT1054-1AP36SIEMENS44
83VL17161DD330AA0SIEMENS11
93TH4253-0XP0SIEMENS11
103NA38L0SIEMENS22
113RT10161AP01SIEMENS11
123RT1016-1BB41SIEMENS11
133NA3814SIEMENS33
143RV11161FBOSIEMENS11
153RV10111JA10SIEMENS44
163VU13401MD00SIEMENS77
173VU1340OMK00SIEMENS11
183VU1340ONH00SIEMENS11
193VU13401ME00SIEMENS33
203VU13401NH00SIEMENS33
213VU1340OMN00SIEMENS55
223TX40102ASIEMENS66
233VU1340ONL00SIEMENS66
243TF30100BB4SIEMENS11
253TF3211OBB4SIEMENS11
263RT1025-1AF00SIEMENS22
273RT10231BB44SIEMENS11
283TH4253OXP0SIEMENS11
293TH4262-OXPOSIEMENS22
303RT10241AFOOSIEMENS11
313VU1600-NMKOOSIEMENS22
323TF4411-OXPOSIEMENS22
333TF3211-OBB4SIEMENS1212
343TF3200-OBB4SIEMENS55
353UA5040-OKSIEMENS17/11/2016Ms Duyên10
363UA5040-1ESIEMENS22
3UA5040-1FSIEMENS11
373TF4511-OXDOSIEMENS22
383RH1921-1HA22SIEMENS11
393TF3500-OXBOSIEMENS55
403RT1024-1BB40SIEMENS2Mr Thạch2
413TF3311-OXBOSIEMENS22
423RV1021-OJA10SIEMENS44
433RT1026-1BB40SIEMENS2Ms Hằng2
443TH4031-OXPOSIEMENS11
453TF3000-OXBOSIEMENS11
463TF3200-OXBOSIEMENS11
473NA3814SIEMENS66
483RV1116-OKBOSIEMENS11
493RT1016-1AP01SIEMENS11
505SY6206-7SIEMENS11
513TF3001-OXSIEMENS11
526ES7953-82G11-OAAOSIEMENS11
533RV1041-4LA10SIEMENS11
54RDF310.2SIEMENS22
556ES7131-4BB01-OABOSIEMENS22
56RDF310.2SIEMENS22
576ES7231-7PD22-OXAOSIEMENS11
586ES7132-4BDO2-OAAOSIEMENS99
596ES7195-7HBOO-OXAOSIEMENS44
606ES7131-4BD01-OAAOSIEMENS55
61SES7131-4BDO1-OABOSIEMENS44
626ED1055-1FBOO-OBA1SIEMENS22
636ES7221-1BF22-OXAOSIEMENS22
643RU1116-OKBOSIEMENS11
653RU1116-1FBOSIEMENS33
663TF4022-OXPOSIEMENS11
673TF4110-OXPOSIEMENS11
683TF3200-OXPOSIEMENS11
693TH3022-OXSIEMENS11
703VU1640-1MLOOSIEMENS11
713VU1640-OMQOOSIEMENS11
723TF3500-OBB4SIEMENS66
733TF3411-OBB4SIEMENS44
743VU1640-OMPOOSIEMENS11
753RV1021-1GA15SIEMENS227/04/2016Mr Thạch20
766ED1055-1NB10-OBAOSIEMENS11
773RV1021-4AA15SIEMENS22
786ES7323-1BLOO-OAAO
C-C4VT7825
SIEMENS11
C-D6UJ7586SIEMENS11
C-BJX19443SIEMENS11
793TF4622-OXDO
3TF4600-OXDO
SIEMENS11
803RV1031-4HA10SIEMENS11
817MF8010-1AG11-4BE1SIEMENS11
821P6SE6400-OBP00-OAAO
SXAU412-001531
SIEMENS11
833RU1136-4DBOSIEMENS11
843VL1716-DD-OAAOSIEMENS11
853RV1021-1GA10SIEMENS11
867NG32110NN00SIEMENS11
877MC1006-1DA16SIEMENS11
886ES7235-0KD22-0XA8SIEMENS44
89LZX:PT570024SIEMENS1313