• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Cảng

Ngành cảng biển - đóng tầu

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lưc, khí nén cho Tân Cảng Sài Gòn

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lưc, khí nén cho Tân Cảng Sài Gòn