• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Nhiệt điện - Thủy điện

Ngành Nhiệt điện - Thủy điện

Tổng Công Ty Phát Điện 3

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Tổng Công Ty Phát Điện 3

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Tổng Công Ty Phát Điện 3