• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Khách sạn - Resort

Ngành Khách sạn - Resort

Tòa nhà PVI

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Tòa nhà PVI

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Tòa nhà PVI