• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Khoáng Sản

Khu công nghiệp Khoáng Sản

Nhà máy tuyển TANG LOONG

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa – thủy lực, khí nén cho nhà máy tuyển TANG LOONG

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa – thủy lực, khí nén cho nhà máy tuyển TANG LOONG