• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Sữa

Ngành bia, sữa, rượu, nước giải khát

Nhà máy sữa Việt Nam

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho nhà máy sữa Việt Nam

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho nhà máy sữa Việt Nam