• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bia - Sữa - Rượu - Nước giải khát

Ngành Bia - Sữa - Rượu - Nước giải khát

Nhà máy Sữa Sài Gòn

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Sữa Sài Gòn

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Sữa Sài Gòn