• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Thép

Ngành Thép

Nhà máy Ống Thép Hòa Phát

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lưc, khí nén cho nhà máy Ống Thép Hòa Phát

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lưc, khí nén cho nhà máy Ống Thép Hòa Phát