• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Kính - Thủy tinh - Bóng đèn

Ngành Kính - Thủy tinh - Bóng đèn

Nhà máy O – I BJC Việt Nam Glass

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy O – I BJC Việt Nam Glass

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy O – I BJC Việt Nam Glass