• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bia - Sữa - Rượu - Nước Giải Khát

Ngành bia, sữa, rượu, nước giải khát

Nhà máy Nước Giải Khát PEPSICO Bắc Ninh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy Nước Giải Khát PEPSICO Bắc Ninh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy Nước Giải Khát PEPSICO Bắc Ninh