• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Nhựa

Ngành Nhựa

Nhà máy nhựa Bình Minh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa – thủy lực, khí nén cho nhà máy nhựa Bình Minh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa – thủy lực, khí nén cho nhà máy nhựa Bình Minh