• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Nhiệt điện - Thủy điện

Ngành Nhiệt điện - Thủy điện

Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương