• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Mía đường

Ngành Mía đường

Nhà máy Mía Đường Biên Hòa – Tây Ninh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Mía Đường Biên Hòa – Tây Ninh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Mía Đường Biên Hòa – Tây Ninh