• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bột mỳ - Mì ăn liền - Dầu ăn

Ngành Bột mỳ - Mì ăn liền - Dầu ăn

Nhà máy MASAN Hải Dương

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy MASAN Hải Dương

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy MASAN Hải Dương