• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Điện Tử

Ngành Điện Tử

Nhà máy MABUCHI MOTOR Đà Nẵng

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy MABUCHI MOTOR Đà Nẵng

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy MABUCHI MOTOR Đà Nẵng