• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Gas - Dầu khí

Ngành Gas - Dầu khí

Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất