• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hóa chất

Ngành Hóa Chất

Nhà máy Liên Doanh Hóa Chất PTN

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Liên Doanh Hóa Chất PTN

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Liên Doanh Hóa Chất PTN