• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hóa chất

Ngành Hóa Chất

Nhà máy Hóa Chất Mỏ Cẩm Phả

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Hóa Chất Mỏ Cẩm Phả

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Hóa Chất Mỏ Cẩm Phả