• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Giấy Và Bột Giấy

Ngành Giấy Và Bột Giấy

Nhà máy KIMBERLY – CLARK Việt Nam

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy KIMBERLY – CLARK Việt Nam

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy KIMBERLY – CLARK Việt Nam