• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Khoáng Sản

Ngành Khoáng Sản

Nhà máy Khoáng Sản Á Châu AMC

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Khoáng Sản Á Châu AMC

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy Khoáng Sản Á Châu AMC