• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hóa Chất

Ngành Hóa Chất

Nhà máy Haein Chemical Technology LLC

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van nhà máy Haein Chemical Technology LLC

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van nhà máy Haein Chemical Technology LLC