• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bao bì - Nhựa - Giấy - Kim loại

Ngành Bao bì - Nhựa - Giấy - Kim loại

Nhà máy Giấy Mỹ Xuân

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Giấy Mỹ Xuân

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Giấy Mỹ Xuân