• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bia - Sữa - Rượu - Nước Giải Khát

Ngành bia, sữa, rượu, nước giải khát

Nhà máy FrieslandCampina

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy FrieslandCampina

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy FrieslandCampina