• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Dược

Ngành Dược

Nhà máy FRAMAS

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho nhà máy FRAMAS

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho nhà máy FRAMAS