• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Dược Phẩm

Ngành Dược Phẩm

Nhà máy Dược Phẩm Trung Ương I – PHARBACO

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm Trung Ương I – PHARBACO

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm Trung Ương I – PHARBACO