• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Dược Phẩm

Ngành Dược Phẩm

Nhà máy Dược Phẩm IMEXPHARM HCM

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm IMEXPHARM HCM

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm IMEXPHARM HCM