• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Cảng biển - Đóng tầu

Ngành Cảng biển - Đóng tầu

Nhà máy Đóng Tầu Hạ Long

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Đóng Tầu Hạ Long

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Đóng Tầu Hạ Long